تماس با ما

تلفن همراه
تلفن
پست الكترونيك  
پيام  
نام و نام خانوادگي

ارسال  بازگشت

اطلاعات تماس

آدرس:

تهران - ميدان هفتم تير - ابتداي خيابان بهار شيراز - جنب اداره پست - ساختمان شماره 4 - طبقه دوم - شركت فصل رايانه

پست الكترونيك:

info@seasonco.ir

تلفن هاي تماس:

88310983 21 98+

88310984 21 98+

88310985 21 98+

88310986 21 98+

فكس:

88304947 21 98+

بخش پشتيباني
پست الكترونيك:
support@seasonco.ir
تلفن:
6-88310983 21 98+
بخش فروش
پست الكترونيك:
marketing@seasonco.ir
تلفن:
88313586 21 98+
بخش آموزش
پست الكترونيك:
training@seasonco.ir
تلفن:
88313462 21 98+