ساختار سازماني

ساختار سازماني شركت فصل رايانه

شرح وظایف واحدهای سازمانی

دفتر مدیریت پروژه:

- مدیریت سبد پروژه ها در انطباق با برنامه استراتژیک و منابع سازمان

- نظارت بر پیشرفت پروژه ها و حمایت از بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه چابک

مرکز توسعه و آموزش:

- آموزش حرفه ای در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت فرآیند و فناوری اطلاعات

- خدمات توسعه سازمانی (مشاوره و اجرا در حوزه مدیریت پروژه، فرآیند و تعالی سازمانی)

واحد نرم افزار:

- طراحي، برنامه سازي، نصب، راه اندازي و استقرار نرم افزارهاي كاربردي و بانك هاي اطلاعاتي

- تولید راهکارهای نرم افزاری سفارشی و کنترل کیفی و تست محصولات نرم افزاری

واحد سیستم ها و روش ها:

- بهبود و توسعه فنی و کاربردی بسته هاي نرم افزاري

واحد بازاریابی:

- بازاريابي و شناسايي فرصت هاي بالقوه در بازار

- مدیریت فرآیند فروش، رسيدگي به فرآيندهاي اداري، قراردادها و مکاتبات

- پشتیبانی نرم افزار و خدمات پس از فروش

واحد اداري و مالی:

- مدیریت امور مالی، قراردادی و پرسنلی