ليست قيمت

راهکار نرم افزاری منابع  انساني و اداري

نسخه

امکانات

قيمت (ريال)

نسخه Express

پرسنلی

35،000،000 ريال

حقوق و دستمزد

قوانین و مقررات

نسخه  Enterprise شامل کلیه امکانات نسخه Express به همراه:

80،000،000 ريال

 

مدیریت جذب نیروی انسانی (زیر مجموعه پرسنلی)

مرخصی، ماموریت، بیماری، بیمه پوششی (زیر مجموعه پرسنلی )

کارآموزان

پیمانکاران اداری

ارزشیابی عملکرد ( زیر مجموعه پرسنلی)

محاسبه اتوماتیک کارکرد ماهانه (زیر مجموعه حقوق ودستمزد)

راهکار نرم افزاری حسابداري مالی

نسخه

امکانات

قيمت (ريال)

نسخه Express

دفترداري

10،000،000 ريال

نسخه  Professionalشامل کلیه امکانات نسخه Express به همراه:

20،000،000 ريال

 

خزانه داری

چاپ چك

مغايرت بانكي

نسخه  Enterpriseشامل کلیه امکانات نسخه Express به همراه:

40،000،000 ريال

 

خزانه داري

چاپ چك

مغايرت بانكي

اعلاميه هاي بدهكاري

مدارك شعب

اطلاعات مقداری

گزارش های استاندارد


راهکار نرم افزاری اطلاعات سهامداران

نسخه

امکانات

قيمت (ريال)

نسخه Express

مشخصات سهامداران

35،000،000 ريال

سبد خرید و فروش

مدیریت معاملات سهام

مدیریت برگه هاي سهام

نسخه  Enterpriseشامل کلیه امکانات نسخه Express به همراه:

80،000،000 ريال

 

اطلاعات مالي، محاسبه و واریز سود سهام سهامداران

عمليات افزايش سرمايه

برگزاري مجامع

دارایی و بدهی ريال سهامداران


راهکار نرم افزاری مديريت كالا

نسخه

امکانات

قيمت (ريال)

نسخه Express

سفارش گذاری خرید کالا

30،000،000 ريال

کنترل موجودی انبار

نسخه  Enterpriseشامل کلیه امکانات نسخه Express به همراه:

70،000،000 ريال

 

پیگیری خرید کالا

حسابداری انبار

انبارگردانی


سایر راهکارهای نرم افزاری

نسخه

نام سیستم

قيمت (ريال)

نسخه Express

سيستم اطلاع رساني سهامداران (تحت وب)

25،000،000 ريال

نسخه Express

سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت

17،000،000 ريال


خدمات پشتیبانی، آموزش و مشاوره

نوع خدمات

مشخصات

قيمت (ريال)

خدمات پشتیبانی

یک سال خدمات پشتیبانی با سقف حداکثر 25 نفر ساعت

10% قیمت روز نسخه سیستم مورد نظر

خدمات پشتیبانی

یک سال خدمات پشتیبانی با سقف حداکثر 50 نفر ساعت

15% قیمت روز نسخه سیستم مورد نظر

خدمات پشتیبانی

یک سال خدمات پشتیبانی با سقف حداکثر 100نفر ساعت

20% قیمت روز نسخه سیستم مورد نظر

خدمات مشاوره فنی

طراحی و تدوین راهکار نرم افزاری (هر نفر ساعت)

400،000 ريال

خدمات مشاوره مدیریتی

مشاوره و ارائه راهکار فرآیندی و مدیریتی (هر نفر ساعت)

600،000 ريال

شرایط عمومی قرارداد

-      قیمت های مذکور شامل برنامه اجرايي مطابق نسخه مورد نظر (قابل اجرا به صورت تك كاربره و در محيط شبكه با حداكثر سه كاربر همزمان و بدون محدوديت در تعداد ايستگاه هاي كاريزير سيستم كاربران و پشتيباني، پايگاه اطلاعاتي طراحي شده به همراه راهنماي الكترونيكي كاربر، سه ماه خدمات پس از فروش رایگان (پس از آن در قالب قراردادهاي پشتيباني)، نصب يك نسخه در محل مشتري و آموزش هاي پيش بيني شده براي هر برنامه خواهد بود.
-      قیمت های مذکور بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.
-      مشتری می تواند در هر زمان نسبت به ارتقا نسخه سیستم خود اقدام نماید. در این صورت کافیست تفاضل قیمت روز نسخه مورد نظر با نسخه خریداری شده را پرداخت نماید. ارتقا نسخه نیز مشمول کلیه خدمات فوق الذکر می گردد.
-      تهيه و تامین سخت افزار و نرم افزار پايه مورد نياز جهت راه اندازي سيستم ها شامل سيستم هاي عامل و موتور بانك اطلاعاتي مورد نظر (SQL Server 2000 يا بالاتر) بر عهده مشتری مي باشد.
-      هزینه تبديل اطلاعات فعلی مشتری (در صورت اعلام درخواست) به صورت جداگانه و پس از دريافت اطلاعات و بررسی ساختار آن قابل اعلام می باشد.
-      افزایش تعداد کاربران همزمان حسب نیاز مشتری، مشمول پرداخت هزینه جداگانه مطابق جدول ذیل می باشد:

تعداد کاربران افزوده

هزینه به ازای هر کاربر

1 تا 5 کاربر

5% قیمت نرم افزار مورد نظر

5 تا 10 کاربر

4% قیمت نرم افزار مورد نظر

10 کاربر و بیشتر

3% قیمت نرم افزار مورد نظر

-      هماهنگی و تامین هزينه اياب و ذهاب و اقامت در شهرستان ها (به جز محدوده شهر تهران) جهت ارائه مشاوره، آموزش، پشتیبانی و هر گونه مراجعه هاي آتی بر عهده مشتري خواهد بود.
-      درصورتیکه پياده سازي هر کدام از سيستم ها نياز به تغيير ساختار سازماني و يا روال هاي عملياتي سازمان متقاضی داشته باشد، موارد مذکور بر عهده مشتري خواهد بود و فصل رايانه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در صورت تمایل سازمان متقاضی امکان ارائه خدمات مرتبط با اين تغييرات در قالب قراردادهاي بهينه سازي سيستم ها و روش ها مقدور خواهد بود.