مشخصات عمومي و شرايط فروش

 

مشخصات عمومي ، حداقل نياز سخت افزاري ، نرم افزارهاي پايه و شرايط فروش سيستم اطلاعات سهامداران شركت فصل رايانه به شرح ذيل ميباشد:

 

1- مشخصات عمومي :

نرم افزار هاي فصل رايانه  ، شامل برنامه هاي اجرايي و پايگاه اطلاعاتي طراحي شده بهمراه راهنماي الكترونيكي كاربر، آموزش و سه ماه خدمات پس از فروش خواهد بود.

 

2- شرايط فروش :

2-1- بهاي نرم افزار شامل موارد زير مي باشد :

-    حالت اجرايي نرم افزار

-    نصب يك نسخه در محل آن شركت

-    آموزش و سه ماه خدمات پس از فروش تا سقف 20 نفر ساعت

 

2-2- پرداخت كل مبلغ قبل از نصب

 

2-3- زمان نصب به لحاظ برنامه ريزي انجام كار حداكثر به مدت5 روز كاري پس از پرداخت وجه قرارداد در محل خريدار ، مگر خريدار آمادگي لازم را نداشته باشد.

 

3- حد اقل نياز سخت افزاري و نرم افزارهاي پايه :

نياز سخت افزاري جهت كار با نرم افزار هاي شركت با حد متوسط تخمين شده است و  هر چه امكانات پردازشگرها و مهمتر از آن حافظه اصلي و حافظه جانبي بيشتر و سريعتر باشند ، كارآيي بهتري بدست خواهد آمد.

 

3-1- استفاده از نرم افزاردر محيط شبكه محلي به صورت خدمت دهنده Server -  و خدمت گيرنده  Client -

 

Server : Pentium 4/1 GBRAM/80 GB HDD with windows 2000 Advanced server or higher

Client : Pentium 3/512 MBRAM with windows 98/XP/2000 (Farsi Capability)

Others : MS SQL Server 2000 (Enterprise Edition) or higher

                               

3-2- استفاده نرم افزار در يك كامپيوتر شخصي

Pentium 4/1 GB RAM/80 GB HDD wit windows XP /2000 (Farsi Capability ) &

MS SQL Server 2000 (Desktop Edition) or above

3-3-نرم افزار هاي تحت WEB   :

تأمين HOST  مورد نظر تحت internet يا  interanet با windows platform و سيستم مديريت پايگاه اطلاع رساني MSSOL Server 2000  يا بالاتر

تهيه امكانات فوق به عهده آن شركت مي باشد.

 

4- ساير موارد :

4-1- انتقال اطلاعات از پايگاه داده هاي موجود به پايگاه اطلاعاتي اين نرم افزار به شرط ارائه ساختار اطلاعات و عدم رمز بودن داده ها توسط اين شركت قابل انجام خواهد بود كه هزينه آن خارج از قيمت نرم افزار بوده و با توافق طرفين و در عرف معمول انجام خواهد شد .

 

4-2- هزينه اياب و ذهاب ، پذيرايي و اقامت (حسب مورد)) جهت نصب و مراجعه هاي بعدي به عهده مشتري خواهد بود.

نحوه محاسبه هزينه اياب و ذهاب براي هر بار مراجعه حضوري نيم ساعت در تهران و در شهرستانها به ازاي  هر دويست كيلومتر فاصله تا تهران معادل وجه يك ساعت پشتيباني خواهد بود .

 

4-3- عقد قرارداد نگهداري و پشتيباني به مدت هفت سال پس از دوران گارانتي حسب درخواست مشتري قابل انجام خواهد بود .

 

4-4- چنانچه پياده سازي سيستمهاي فوق الذكر نياز به تغيير ساختار سازماني و يا روالهاي عملياتي داخل شركت داشته باشد بهينه سازي ها به عهده مشتري خواهد بود و شركت فصل رايانه هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد در صورت لزوم اين تغييرات در قالب قراردادهاي مشاوره و يا بهينه سازي سيستمها و روشها قابل انجام خواهد بود .

 

4-5- تهيه سخت افزار و نرم افزار پايه مورد نياز به منظور راه اندازي سيستم ها بعهده خريدار مي باشد . نرم افزارهاي پايه شامل سيستمهاي عامل ( Server و كامپيوترهاي موجود در شبكه ) و موتور بانك اطلاعاتي مورد نظر  (Server2000-SQL يا بالاتر ) مي باشد .

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                         با تشكر از شما درانتخاب محصول ما

                                                                                                                                                     واحد فروش نرم افزار